rawurldecode

PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8
rawurldecode - Decode URL-encoded strings

Example #1 rawurldecode example

PHP Version:


Example #2 of rawurldecode

PHP Version:


Function rawurldecode:

URLs Functions

Most used PHP functions